Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

Farill
Reposted fromcarfreitag carfreitag viasstefania sstefania
Farill
Reposted fromcarfreitag carfreitag viasstefania sstefania
Farill
3036 817f 500
takie hobby
Reposted frompankamien pankamien viasstefania sstefania
Farill
Minęło wiele miesięcy Ale mnie nic nie minęło...
— Stachura
Reposted fromkitana kitana viapouler pouler
Farill
3296 a4af 500

dinodi:

Castle at night

Reposted fromfuckblack fuckblack viasstefania sstefania
9922 b8b4

Then you start taking laps around them..

Reposted frommyry myry viasstefania sstefania
4258 9ecd 500

themightydeerlord:

finalfantasyvii:

medakakurokami:

now THAT is one good looking WcDonald’s

i’ve seen a lot of WcDonald’s in anime, but that is a highly realistically rendered WcDonald’s

What the fuck

I fucking thought this was a photo. Jesus.

Reposted fromPeanutters Peanutters viasstefania sstefania
Farill
1296 b655 500
Reposted fromNajada Najada viazEveR zEveR
Farill
2043 27a6 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viazEveR zEveR
Farill
Farill
2331 13a8 500
Reposted fromumorusana umorusana viazEveR zEveR
5310 eada 500
Reposted fromerial erial viazEveR zEveR
Farill
5681 24f7
Reposted fromalicemeow alicemeow viaBBart BBart
Farill
3517 daaa 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viazEveR zEveR
Farill
7838 b611
Reposted fromUbik Ubik viapankamien pankamien
Farill
6316 4bbb 500
Reposted fromvs vs viaBBart BBart
Farill
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaolalaa olalaa
Farill
Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viazEveR zEveR
Farill
5847 d104
Reposted fromkotowate kotowate viazEveR zEveR
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl